Drukuj
Odsłony: 10226

 

Wysokość świadczeń statutowych i innych zasiłków NSZZ "Solidarność" KWB "Turów"

 

Zasiłki statutowe

Inne zasiłki

Ponadto

Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci pracowników - członków związku (max. 2 razy w roku: raz w miesiącach letnich i raz w miesiącach zimowych) w wysokości 80 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności do naszego związku obojga rodziców dofinansowanie przysługuje każdemu z nich. W miesiącach letnich okres wypoczynku nie może być mniejszy niż 10 dni kalendarzowych, natomiast w miesiącach zimowych nie mniejszy niż 7 dni kalendarzowych.

KZ NSZZ Solidarność KWB "Turów"