image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

KASA 2019m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 4 bryg 2019m

 

WYCIECZKI

tropical8 m 

turcja2m

PLAN WYCIECZEK NA 2019 ROK

  wycieczki2019m

 

Najbliższe wydarzenia

W dniach 18 – 21 marca 2019r. pracownicy PGE GiEK S.A. dokonają wyboru swoich przedstawicieli na Członka Zarządu PGE GiEK S.A. na pełną kadencję 2019 – 2022 oraz w wyborach uzupełniających na Członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. na kadencję 2018-2021. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach i oddanie głosów na naszych wspólnych kandydatów.

Kom Wyborczy

8 MARCA mPrzewodniczących koł kopalnianej "Solidarności" informujemy, że w biurze Komisji Zakładowej /budynek dyrekcji, pok. 119/ wydawane są drobne upominki dla naszych Pań - członkiń naszej organizacji zakładowej z okazji Dnia Kobiet. Prosimy o odbiór prezentów i wręczenie Paniom w swoich kołach wraz z życzeniami.

wycieczkaghgInformujemy, że w zakładce SPRAWY SOCJALNE opublikowaliśmy informator wypoczynku letniego dla emerytów w 2019 r. wraz z tabelą wczasową, informacje dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wyjazdów indywidualnych i rekreacyjnych zorganizowanych dla pracowników, czlonków rodzin i osób uprawnionych zgodnie z regulaminem ZFŚS.

ndpzwDziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbędą się uroczystości ku czci żołnierzy niepodległościowego podziemia. Dzień ustanowiony Świętem Państwowym ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski, uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób.

zebranieInformujemy wszystkich Delegatów NSZZ "Solidarność" KWB Turów o terminie Sprawozdawczego Zakładowego Zebrania Delegatów. Odbędzie się ono w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Sali Zbornej PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. Rozpoczęcie obrad o godz. 6.30. Serdecznie zapraszamy!

zgoda2W dniu 26 lutego 2019 r. pozostające od 30 października 2017 r. w sporze w pracodawcą związki zawodowe NSZZ „Solidarność” KWB Turów oraz ZZ „KADRA” podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy. Dzięki dobrej woli obu stron sporu, wzmożonej pracy nad wypracowaniem konsensusu w trakcie spotkań w ostatnich dniach, strony uzgodniły treść spornych zapisów, które mamy nadzieję w przyszłości będą wskaźnikiem do rozwiązywania w drodze dialogu i porozumienia bieżących wątpliwości i konfliktów w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
Porozumienie zabezpiecza interes zarówno pracodawcy jak i pracowników, łagodząc jednocześnie niepokoje społeczne artykułowane w żądaniach sporowych.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat