image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

HARMONOGRAM MPKZP 2021rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2021m

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2021 ROK

Z powodu koronowirusa wycieczki jednodniowe zawieszone do odwołania.

Najbliższe wydarzenia

No events to display
PGE_logotypy_godloW dniu 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009 oraz udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Wszystkich zainteresowanych członków związku, którzy uczestniczyli w uroczystościach 38 rocznicy Mszy Prymicyjnej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Błogosławionemu Ks. Jerzemu Popiełuszce w Działoszynie w dniu 13.06.2010 r. zapraszamy do Biura Komisji Zakładowej po odbiór płyty DVD ?Bogatyński ślad w życiu księdza Jerzego? ? reportażu z uroczystości.

 

NSZZ_logo_male

 

Z dniem 1 lipca 2010 r. zostały wprowadzone zmiany w organizacji czasu pracy polegające na likwidacji przerw w pracy z tytułu tzw. ?stykowego".

  

PGE_logotypy_godloZarząd Spółki PGE Górnictwo i Energetyka SA informuje że w dniu 18 czerwca 2010 roku na Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

 akcje_1Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa ogłosił terminy i miejsca zawierania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Punkt Obsługi Uprawnionych P02

59-916 Bogatynia 3, Sala Wypłat,

w godz. 7.30-15.00, tel. (75) 773 58 54 

Lp. Data podpisywania umów. Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się od liter *
 1. 01.07.2010 r. A-BIC
 2. 02.07.2010 r. BIE-BRZ
 3. 05.07.2010 r. BUC-CYR
 4. 06.07.2010 r. CZA-DUM

Z okazji XXX-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność? od poniedziałku 21 czerwca rozpoczynamy wydawanie członkom związku drobnych upominków w postaci kubków oraz kufelków. W związku z rocznicą, nasza Komisja Zakładowa podjęła uchwałę o współorganizowaniu obchodów XXX rocznicy powstania NSZZ ?Solidarność? , które odbędą się w Zgorzelcu w dniach 10-12 września 2010 r.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat