image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram MPKZP 2020rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram KWB Turow 2020m

 

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2020 ROK

  PLAN WYCIECZEK W 2020m

 Z powodu koronowirusa wycieczki jednodniowe zawieszone do odwołania.

czarnogora2m

Najbliższe wydarzenia

No events to display
PGE Polska Grupa Energetyczna SA znalazła się jako jedna z dwóch firm na krótkiej liście inwestorów ubiegających się o zakup 82,9% akcji Energa SA. Tym samym PGE została zaproszona do pogłębionego badania spółki i do negocjacji z Ministerstwem Skarbu Państwa w tej sprawie. Badanie zostanie przeprowadzone do 15 września br., po czym może nastąpić parafowanie umowy prywatyzacyjnej.
Ewentualna transakcja stworzy unikatowy na polskim rynku podmiot o uzupełniających się kompetencjach, co przyniesie liczne korzyści gospodarce, klientom i akcjonariuszom.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza, jako współorganizatorzy informujemy, że w związku z katastrofą powodzi i usuwaniem jej skutków, planowane na dzień 5 września 2010 r. w Bogatyni obchody XXX-rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność? NIE ODBĘDĄ SIĘ.

PGE_logotypy_godloNadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Bełchatów podjęło 16 sierpnia decyzję o połączeniu spółki z 13 innymi spółkami obszaru Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE. Analogiczne uchwały zostały podjęte w spółkach przejmowanych przez Elektrownię Bełchatów.  

W związku z klęską powodzi, która nawiedziła nasz region informujemy, że planowana w terminie 01-03.10.2010 r. wycieczka do Krakowa NIE ODBĘDZIE SIĘ. Wszystkich, którzy zapisali się na wyjazd i opłacili koszty prosimy o zgłaszanie się do biura Komisji Zakładowej po zwrot wpłaty. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Wycieczka zostanie zorganizowana na wiosnę przyszłego roku.

isakowiczzaleskitadeuszKsiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny związany z "Solidarnością" nowohucką i górniczą od lat 80-tych, skomentował rezygnację Lecha Wałęsy z uczestnictwa w obchodach 30. rocznicy powstania "S". - Od wielu lat Wałęsa ma ewidentny problem sam z sobą. Pompowany przez lata pochlebstwami tak przez cynicznych polityków, jak i najróżniejszej maści klakierów, naprawdę uwierzył, że "?Solidarność? to ja". Jest to jego osobista tragedia - pisze kapelan nowohuckiej "S" na swojej stronie internetowej.

 

3aW związku z klęską powodzi, która nawiedziła powiat zgorzelecki i niektóre miejscowości powiatu lubańskiego zarząd PGE KWB Turów w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi przeznacza środki finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na bezzwrotne zapomogi losowe.

 

O zapomogę mogą ubiegać się: pracownicy PGE KWB Turów emeryci, renciści, członkowie rodzin posiadający rentę rodzinną po byłych pracownikach - poszkodowani w powodzi. Podstawą przyznania zapomogi będzie złożenie stosownego podania w dziale socjalnym PGE KWB Turów.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat