image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Osiągnięcia

 Realizacja postulatow m

 

Humor związkowy

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

image2 mini

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 harmonogram2017 mini

 

WYCIECZKI

tropical ml

Najbliższe wydarzenia

A jednak zorganizowani mają lepiej. Do takiego wniosku doszli pracownicy dwóch tyskich firm TOYO SEAL Poland oraz voestalpine Steel Service Center Polska i wznowili działalność Solidarności tworząc zakładowe organizacje związkowe. 
Co ciekawe półtora roku temu w obu firmach organizacje związkowe "Solidarności" zakończyły działalność i zostały skreślone z rejestru w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ?S?.

PGE_logotypy_godloW dniu 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009 oraz udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Wszystkich zainteresowanych członków związku, którzy uczestniczyli w uroczystościach 38 rocznicy Mszy Prymicyjnej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Błogosławionemu Ks. Jerzemu Popiełuszce w Działoszynie w dniu 13.06.2010 r. zapraszamy do Biura Komisji Zakładowej po odbiór płyty DVD ?Bogatyński ślad w życiu księdza Jerzego? ? reportażu z uroczystości.

 

NSZZ_logo_male

 

Z dniem 1 lipca 2010 r. zostały wprowadzone zmiany w organizacji czasu pracy polegające na likwidacji przerw w pracy z tytułu tzw. ?stykowego".

  

PGE_logotypy_godloZarząd Spółki PGE Górnictwo i Energetyka SA informuje że w dniu 18 czerwca 2010 roku na Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

 akcje_1Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa ogłosił terminy i miejsca zawierania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Punkt Obsługi Uprawnionych P02

59-916 Bogatynia 3, Sala Wypłat,

w godz. 7.30-15.00, tel. (75) 773 58 54 

Lp. Data podpisywania umów. Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się od liter *
 1. 01.07.2010 r. A-BIC
 2. 02.07.2010 r. BIE-BRZ
 3. 05.07.2010 r. BUC-CYR
 4. 06.07.2010 r. CZA-DUM

Podziękowania

00003 mini      00004 mini      00005 mini      00007 mini

 

00008 mini

 

TV SOLIDARNOŚĆ


 - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR