image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

HARMONOGRAM MPKZP 2021rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2021m

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2021 ROK

Z powodu koronowirusa wycieczki jednodniowe zawieszone do odwołania.

Najbliższe wydarzenia

No events to display

ZABAWA07mNSZZ "Solidarność" KWB Turów zaprasza członków związku wraz z osobą towarzyszącą na zabawy karnawałowe, które odbędą się w Klubie Górniczym Jubilat w Bogatyni w dniach 17 stycznia oraz 7 luty 2020r. Koszt zabawy wynosi 200 zł od pary, pozostałe dofinansowanie pokrywa Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWB Turów. Na wniosek uczestnika zabawy istnieje możliwość pobrania dofinansowania z Działu Socjalnego 50 zł oraz ze związku 150 zł. Zapisy w biurze Komisji (budynek dyrekcji pok. 119) od dnia 18.12.2019r. lub pod nr tel 75773 6170. Gra zespół New Gong.

13 1213 grudnia mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W celu upamiętnienia tych wydarzeń sprzed 38 lat oraz w intencji wszystkich górników, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWB Turów zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 grudnia 2019 r. we mszy św., która zostanie odprawiona w Parafi św. Marii Magdaleny w Bogatyni /Trzciniec/ o godz. 11.00. Po mszy św. złożymy kwiaty i zapalimy znicze pod pomnikiem ofiar stanu wojennego w Parku im. Jana Pawła II w Bogatyni. Zapraszamy!

Barborka 2019m barborka2019m

doktor50Informujemy, że 19 grudnia 2019 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 w Bogatyni przyjmować będą lekarze ortopedzi. Rejestracja do lekarzy od 02.12.19 do 17.12.19 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

stanowisko nzzgmKoleżanki i koledzy. Pracownicy kopalni. Z niedowierzaniem i niepokojem zapoznaliśmy się w z informacją kierowaną do członków NZZG i załogi kopalni opublikowaną wraz z pismem kierowanym do Dyrektora Oddziału KWB Turów przez Zarząd NZZG o gotowości przystąpienia do sporu zbiorowego.

Z niedowierzaniem, bo szczyt oszczerstw, przypuszczeń, domniemań i hipokryzji w ww. pismach został znacznie poza obowiązujące normy etyczne przekroczony. Związek zawodowy, który kilkanaście miesięcy temu postanowił funkcjonować odrębnie, bez współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w kopalni, nie zważając wówczas na podstawowe zasady dialogu, lecz na swój osobisty interes pisze do Dyrektora o zaprzestaniu negatywnych praktyk dotyczących szkalowania, dyskryminowania i nierównego traktowania członków jego związku.
Z niepokojem, ponieważ to nie przypadek, że po uporządkowaniu przez obecnego Dyrektora pozostałości przyzwyczajeń i przywilejów na które mógł liczyć jeszcze do niedawna tylko NZZG wprowadzono zasady równości traktowania związków zawodowych reprezentujących interes zbiorowy pracowników w kopalni i na zewnątrz. Związek, który z przyzwyczajenia ma zgoła odmienną definicję reprezentowania swoich pracowników podnosi raban i sztucznie stwarza wrażenie atmosfery niepokoju, strachu i nienawiści panującej wśród pracowników kopalni.

solilogoPrzedstawiamy publikację podsumowującą co udało się osiągnąć na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w okresie ostatnich czterech lat. POBIERZ

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat