image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Przekaż 1% podatku

Humor związkowy

 

00a praca

 

dem oty4

 100 lat4

 minimalna

 

 

 

 

 

 

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

image2 mini

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 harmonogram2017 mini

 

WYCIECZKI

bulgaria2m   CZESKA SZWAJCARIA m  jaskinia m

Najbliższe wydarzenia

67stopPrezydium KK pozytywnie oceniło decyzję rządu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, jednak nadal będzie podejmować działania, aby w ustawie znalazł się zapis o wymaganym zamiast wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) okresie składkowym bez względu na wiek: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
 "Solidarność" przypomina, że obniżenie wieku emerytalnego jest spełnieniem deklaracji złożonej podczas  Ogólnopolskich Dni Protestu w 2012 roku. Wtedy Piotr Duda, lider Związku obiecał, że ustawa PO- PSL o podwyższeniu wieku emerytalnego trafi do kosza.
Data wejścia w życie nowych przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego jest bardzo odległa. Prezydium KK oczekuje jej zmiany. Jednocześnie podkreśla, że nie rezygnuje z dalszych starań o zmiany zapisów, tak, aby pracownicy legitymujący się okresem składkowym 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn również mogli przejść na emeryturę. "Solidarność"  informuje, że podejmie w tej kwestii dalsze działania wynikające z uprawnień związku zawodowego. /źródło: www.solidarnosc.org.pl/

0 Logo PGE28Zwyczajne walne zgromadzenie PGE zdecydowało, że spółka wypłaci ponad 467 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję. Podjęta uchwała nie była zgodna z rekomendacją zarządu PGE, który chciał wypłacić w ramach dywidendy 1,72 mld zł, czyli 0,92 zł na akcję. Nowa uchwała dotycząca podziału zysku za 2015 rok została zgłoszona przez Skarb Państwa, który ma 58,39 proc. udziałów w PGE. Zgodnie z nią z jednostkowego zysku netto PGE, który wyniósł w ubiegłym roku 1,77 mld zł, na dywidendę dla akcjonariuszy trafi ponad 467 mln zł, a pozostała kwota - ponad 1,3 mld zł - przeznaczona będzie na kapitał zapasowy. 58,9 proc. udziałów w PGE należy do skarbu państwa. Spółka od 2009 r. notowana jest na GPW. Dzień dywidendy ustalono na 23 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

29 czerwca w Elektrowni Turów odsc3168dbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy blok energetyczny o mocy 450 MW netto, połączona z oficjalnym oddaniem do użytkowania  Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków 4-6.W tym niezwykle ważnym dla regionu wydarzeniu udział wzięli m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, prezes zarządu PGE Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE GiEK Sławomir Zawada, gospodarz zakładu, dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak, starosta zgorzelecki Urszula Ciupak, burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, przedstawiciele wykonawców obu projektów, posłowie z naszego okręgu, w tym Marzena Machałek i Krzysztof Kubów, prezesi spółek Skarbu Państwa i samorządowych z naszego terenu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

13524342 1139715239385023 8907298699826373479 nW Jednia Letnisko koło Radomia spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy,wynikał z 40 rocznicy Czerwca 1976r. i wydarzeń z Radomiu.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko w,  którym złożyła hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka. W drugim przyjętym stanowisku oddano hołd robotnikom Poznania, którzy jako pierwsi w powojennej Polsce wystąpili przeciwko komunistycznej władzy w czerwcu 1956 r.

 Z członkami KK spotkał się Prezes PiS-u Jarosław KaczyńskiW krótkim wystąpieniu nawiązał do rocznicy czerwca 1976 oraz przedstawił aktualne problemy z jakimi boryka się partia rządząca. Odpowiadał też na szereg pytań, które dotyczyły miedzy innymi: wieku emerytalnego, planu Morawieckiego, służby zdrowia, umów śmieciowych, pracy Sądów prokuratur i PIP, ograniczeniu handlu w niedzielę, emerytur SB-ków, zmian kadrowych, Amazona.

67Rząd zapowiada obniżenie wieku emerytalnego dopiero od 2018 r. Tłumaczy to koniecznością dalszych prac nad ustawą o dostosowania systemu  informatycznego ZUS. Nadal nie wiadomo, jaki będzie stosunek rządu do stażu składkowego.
NSZZ „Solidarność”, ale także inne centralne związkowe, występują o to, by staż składkowy wynosił 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Miałby on mieć jednak zastosowanie alternatywne po obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Alternatywnie, a zatem co nastąpi wcześniej.

091m9 czerwca w Bogatyni odbyło się spotkanie Strony Społecznej trzech Społecznych Rad Konsultacyjnych działających w Linii Biznesowej PGE GiEK S.A. i Spółkach Zależnych ze stroną Pracodawców, przedstawicielami Zarządu PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A.

Plenarne posiedzenie dotyczyło oceny postępu prac związanych z realizacją Porozumienia z dnia 17 października 2015 r. w sprawie zawieszenia sporu zbiorowego wszczętego w dniu 7 stycznia 2015 roku. Przypomnijmy, że w dotychczasowych negocjacjach Strona Społeczna odrzuciła w całości projekt Paktu przedstawiony przez Zarząd PGE GiEK S.A.  jako niespełniający warunków i założeń Porozumienia, następnie przedstawiła swój projekt Paktu – Porozumienia kończącego spory zbiorowe, w którym po dokonaniu zmian i wniesienia uwag przez Pracodawców nie pozostało nic z głównych założeń i propozycji Związków Zawodowych, które byłyby spełnieniem postulatów zawieszonych sporów i mogły by je zakończyć.

Podziękowania

00003 mini      00004 mini      00005 mini      00007 mini

 

00008 mini

 

TV SOLIDARNOŚĆ


 - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR