image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

 

wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

wycieczkaghgPodajemy do wiadomości terminy i miejsca planowanych w 2018 r. wycieczek dla członków związku. Dokładne informacje o wycieczce (oraz zapisy) będą rozpowszechniane na naszej stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń na miesiąc przed każdym z wyjazdów.

doktor50Informujemy, że 16 lutego 2018 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni przyjmował będzie lekarz ginekolog. Rejestracja do lekarza od 01.02.18 do 14.02.18 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234. Natomiast w dniu 16.02.18 r. w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 przyjmować będą lekarze ortopedzi. Rejestracja od 01.02.18 do 15.02.18 r.

doktor50Informujemy, że 17 stycznia 2018 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni przyjmował będzie lekarz ginekolog. Rejestracja do lekarza od 08.01.18 do 15.01.18 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234. Natomiast w dniu 30.01.18 r. w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 przyjmować będą lekarze ortopedzi. Rejestracja od 09.01.18 do 26.01.18 r.

kalendarz 2018mInformujemy członków NSZZ „Solidarność” KWB Turów, że od dnia 27.12.2017 r. w biurze Komisji Zakładowej (pok. 119 w budynku dyrekcji) wydawane będą kalendarze trójdzielne na 2018 r., mini kalendarzyki z magnesem, długopisy, nowe legitymacje związkowe (dla osób zadeklarowanych) oraz dla pracowników systemu czterobrygadowego wizytówki z harmonogramem pracy. Zapraszamy przewodniczących kół po odbiór suwenirów.

logo dInformujemy członków związku zawodowego NSZZ „Solidarność” KWB Turów o rozpoczynających się wyborach związkowych na kadencję 2018 r. -2022 r. w podstawowych komórkach organizacyjnych – wydziałach, działach, oddziałach. W związku z powyższym na czas wyborów Komisja Zakładowa zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą przekształciła się w Zakładową Komisję Wyborczą.

d5f37e94462f6faf0f1768a8321368fb LW niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano radio i telewizja nadały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat