image4

Sonda internetowa

Gdzie zorganizować wycieczkę zagraniczną dla Solidarności w 2020 r.?

Przekaż 1% podatku

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram MPKZP 2020rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram KWB Turow 2020m

 

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2020 ROK

  PLAN WYCIECZEK W 2020m

 

tropical9m

Najbliższe wydarzenia

Barborka 2019m barborka2019m

doktor50Informujemy, że 19 grudnia 2019 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 w Bogatyni przyjmować będą lekarze ortopedzi. Rejestracja do lekarzy od 02.12.19 do 17.12.19 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

stanowisko nzzgmKoleżanki i koledzy. Pracownicy kopalni. Z niedowierzaniem i niepokojem zapoznaliśmy się w z informacją kierowaną do członków NZZG i załogi kopalni opublikowaną wraz z pismem kierowanym do Dyrektora Oddziału KWB Turów przez Zarząd NZZG o gotowości przystąpienia do sporu zbiorowego.

Z niedowierzaniem, bo szczyt oszczerstw, przypuszczeń, domniemań i hipokryzji w ww. pismach został znacznie poza obowiązujące normy etyczne przekroczony. Związek zawodowy, który kilkanaście miesięcy temu postanowił funkcjonować odrębnie, bez współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w kopalni, nie zważając wówczas na podstawowe zasady dialogu, lecz na swój osobisty interes pisze do Dyrektora o zaprzestaniu negatywnych praktyk dotyczących szkalowania, dyskryminowania i nierównego traktowania członków jego związku.
Z niepokojem, ponieważ to nie przypadek, że po uporządkowaniu przez obecnego Dyrektora pozostałości przyzwyczajeń i przywilejów na które mógł liczyć jeszcze do niedawna tylko NZZG wprowadzono zasady równości traktowania związków zawodowych reprezentujących interes zbiorowy pracowników w kopalni i na zewnątrz. Związek, który z przyzwyczajenia ma zgoła odmienną definicję reprezentowania swoich pracowników podnosi raban i sztucznie stwarza wrażenie atmosfery niepokoju, strachu i nienawiści panującej wśród pracowników kopalni.

solilogoPrzedstawiamy publikację podsumowującą co udało się osiągnąć na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w okresie ostatnich czterech lat. POBIERZ

thfgPrzekazujemy informację z Działu Kadr i Spraw Socjalnych dotyczącą organizacji Zabaw Barbórkowych dla pracowników i emerytów PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów w 2019 r. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy!. Poniższą informację można również znaleźć w formie plakatu w zakładce SPRAWY SOCJALNE

doktor50Informujemy, że 15 listopada 2019 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni przyjmował będzie lekarz ginekolog. Rejestracja do lekarza od 22.10.19 do 13.11.19 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat