image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

KASA 2019m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 4 bryg 2019m

 

WYCIECZKI

tropical8 m 

turcja2m

  wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

logo dW związku z komunikatem opublikowanym przez NZZG KWB Turów, w którym to wymieniona organizacja tłumaczy brak swoich przedstawicieli w powołanym przez pracodawcę Zespole ds. opracowania definicji ciągu technologicznego i przedstawia stanowisko dotyczące jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników maksymalnej wielkości dodatku za pracę w ciągu technologicznym informujemy, że naszym zdaniem komunikat powinien brzmieć:

NZZG i ZZP nie bierze udziału w pracach Zespołu ds. opracowania definicji ciągu technologicznego, który powołał pracodawca. Nie mamy na tyle wiedzy by określić definicję ciągu technologicznego, o którym mowa w naszej „biblii”, czyli Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy na podstawie, którego pracownikom objętym postanowieniami Karty Górnika zatrudnionym w ciągu technologicznym przysługuje „specjalne wynagrodzenie” do 50% stawki osobistego zaszeregowania po przepracowaniu powyżej 15 lat. Dla nas ten przywilej powinien być zlikwidowany i zastąpiony np. „dodatkiem stażowym”.  Wymagamy przestrzegania ZUZP-u, sami jednak proponujemy złamanie jego postanowień nie mając pomysłu na określenie zasad jego przestrzegania. Nie uczestniczymy w Zespole, bo przyjęliśmy taktykę krytyki i ataku na wszystko cokolwiek Zespół wypracuje w myśl zasady, że najlepszą obroną odwracającą uwagę pracowników od naszych nieudolnych działań i populistycznych pomysłów jest atak na inne, podchodzące z rozsądkiem do sprawy organizacje związkowe. W celu wykazania swojej mądrości podpisaliśmy w blasku fleszy w Warszawie Porozumienie w sprawie polityki płacowej na 2018 r., w którym pozbawiliśmy się możliwości negocjacji wzrostu płac na 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i uzależniliśmy podwyżki w 2019 r. od cen zakupu uprawnień do emisji CO2, co do których wiedzieliśmy, że nastąpi negatywny wpływ z powodu wzrostu notowań uprawnień do emisji. Czekamy jeszcze w myśl naszego Porozumienia na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w 2018 r. Co prawda termin zawarcia wykonawczego porozumienia płacowego, określającego szczegółowy sposób dystrybucji wskaźnika minął 30.06.2018 r., ale pełni wiary i nadziei liczymy na to, iż pracodawca nas nie oszuka i zrealizuje wskaźnik na poziomie 5,5%. Może wówczas znajdą się środki na nasz pomysł zrównania karty górnika, bo pracodawca na ostatnim spotkaniu oznajmił, że takowych nie posiada.
_________________________________________________________________________________________________________

Wspólna praca przynosi wymierne korzyści dla pracowników. Przykładem są choćby trwające prace przedstawicieli organizacji zakładowych z przedstawicielami pracodawcy nad zmianami w Zakładowym Regulaminie Świadczeń Socjalnych, które prowadzone jak do tej pory konstruktywnie, rzetelnie i odpowiedzialnie powinny rozwiać narastające wątpliwości w sprawie zasad korzystania z funduszu i różnorodność interpretacji jego zapisów.
Brak chęci do pracy przedstawicieli NZZG i ZZP w Zespole ds. opracowania definicji ciągu technologicznego spowodowało reakcję pozostałych organizacji tj. NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność 80 i ZZ Kadra, które zgodnie oświadczyły, że ich przedstawiciele w związku z brakiem pełnej reprezentacji strony społecznej nie będą uczestniczyli w pracach zespołu na tym etapie. Przypominamy, że wszelkie zmiany w temacie ciągu technologicznego są możliwe tylko przy wspólnym stanowisku wszystkich stron.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat