image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

 

wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

plakat m SLAWOMIR WOCHNAKoleżanki i Koledzy. Trwają wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Niestety pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Pozostało czterech kandydatów a ilość uzyskanych przez nich głosów jednoznacznie wskazuje, że bez wsparcia -  w szczególności lokalizacji Bełchatów, po podzieleniu głosów w lokalizacji Turów może się zdarzyć, że po raz pierwszy w historii naszego zakładu pracy nie będzie przedstawiciela pracowników z tego terenu w Radzie Nadzorczej.  To smutne, że inicjatorom pomysłu wystawienia drugiego kandydata w Oddziale Turów rozsądek i realizm przyćmił populizm i chęć odwetu zarówno na „Solidarności” jak i Sławomirze Wochnie – kandydacie popieranym przez wiele organizacji zakładowych w całej PGE GiEK S.A. To krótkie podsumowanie i refleksja, którą należałoby zakończyć myślą „Nie patrz w tył użalając się, patrz w przód z nadzieją na lepsze jutro”

Przed nami druga tura wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. (16-19.04.2018 r.). Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWB Turów zwraca się do wszystkich pracowników Oddziału KWB Turów o udział w wyborach i rozsądek w głosowaniu. Kolega Sławomir Wochna, zgłoszony przez naszą Komisję Zakładową, w poprzedniej kadencji reprezentował WSZYSTKICH pracowników Spółki, przedkładając wielokrotnie głosy i sprawy z Turowa pod obrady Rady. Oceną jego działalności jest poparcie większości zakładowych organizacji związkowych w całej PGE GiEK S.A. wyrażane dotychczasową pomocą w kampanii wyborczej i obietnicą jeszcze większej pracy i zaangażowania na rzecz Sławomira Wochny w II turze wyborów.
Niech realizm będzie głosem rozsądku i uświadomi niezdecydowanym, że Sławomir Wochna jest naszym WSPÓLNYM kandydatem z największymi szansami na to, że będziemy mieli przedstawiciela z Turowa w Radzie Nadzorczej PGE GiEK S.A.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez przeważającą większość zakładowych organizacji związkowych działających w PGE GiEK S.A., wobec zasady jedności i solidarności prosimy o oddanie drugiego głosu na Zdzisława Markiewicza kandydata z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Rekomendujący koledzy ręczą za Jego uczciwość i kompetencje.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat