Drukuj
Odsłony: 5919

W wyniku wygranego przetargu nastąpiła w naszym zakładzie pracy zmiana podmiotu obsługującego bony żywieniowe i w związku z tym zmiana placówek realizujących ww. bony.

Jak zawsze przy każdych zmianach pojawiają się nieścisłości i niedomówienia. Niestety, nawet w tak prostej sprawie jak informacja dla pracowników, służby kopalniane zawiodły.

W związku z powyższym nasz związek wystosował pismo kierowane do Dyrektor ds. Pracowniczo ?Administracyjnych mgr inż. Elżbieta Niczyporuk, które cytujemy:

 

 W związku z brakiem ogólnych informacji w sprawie zmiany podmiotu obsługującego bony żywnościowe w PGE KWB Turów S.A. i związaną z tą sytuacją zmianą placówek realizujących bony, NSZZ ?Solidarność? przy PGE KWB Turów S.A. wnioskuje o przekazywanie każdorazowo drogą pisemną, szczegółowych informacji w powyższej lub podobnych sprawach, dotyczących pracowników kopalni Turów.

Niedopuszczalną jest sytuacja, w której jako reprezentanci grupy pracowników nie jesteśmy informowani na bieżąco o sprawach, które bezpośrednio dotyczą naszych członków.

Skutkuje to nieporozumieniami i brakiem odpowiedniej interwencji w sprawach przez nich zgłaszanych.

Nawiązując do zgłoszeń pracowników informujemy, że po zmianie podmiotu realizującego bony żywnościowe, kilka ze sklepów na liście wg informacji na dzień dzisiejszy nie realizuje ww. bonów.

W związku z powyższym wnosimy o aktualizację listy sklepów lub interwencję w firmie zarządzającej bonami SUBIEKT.