image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

skoki m 

 wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

logo dInformujemy członków związku zawodowego NSZZ „Solidarność” KWB Turów o rozpoczynających się wyborach związkowych na kadencję 2018 r. -2022 r. w podstawowych komórkach organizacyjnych – wydziałach, działach, oddziałach. W związku z powyższym na czas wyborów Komisja Zakładowa zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą przekształciła się w Zakładową Komisję Wyborczą.

Przewodniczącym Komisji został kol. Marek Dołkowski. Termin Sprawozdawczo - Wyborczego Zakładowego Zebrania Delegatów ustalono na dzień 15.02.2018 r. W związku z powyższym w zakładce WYBORY (z lewej strony naszej witryny internetowej) będziemy podawać na bieżąco harmonogram wyborów na poszczególnych oddziałach. W przypadku wyborów z tzw. wędrującą urną (oddziały pracujące w systemie lub łączone oddziały w różnych lokalizacjach) karty zgłoszeń kandydatów można pobierać w biurze związku (budynek dyrekcji pok. 119) od dnia ogłoszenia terminu wyborów w danym kole. Zgłoszenia należy składać w terminie do 3 dni (roboczych) przed terminem wyborów ustalonych w harmonogramie. W przypadku oddziałów, w których jednodniowe wybory będą przeprowadzone na zebraniu wyborczym zgłoszenia dokonywane będą bezpośrednio na tym zebraniu.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat