image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

skoki m 

 wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

logow1

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Bełchatowie zawarto Porozumienie, w którym Strona Pracodawców zobowiązuje się do zaprzestania prac nad projektami WiFi oraz „Wdrożenie koncepcji funkcjonowania obszaru rachunkowości w PGE GiEK S.A. – FinPro” prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Porozumienie uwzględnia oczekiwania Strony Społecznej w zasadniczej części prowadzonych w Grupie Kapitałowej PGE sporów zbiorowych.
Stronami Porozumienia są przedstawiciele Komitetu Koordynacyjno – Protestacyjnego GK PGE, czyli PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., Pracodawcy oraz przedstawiciele Zarządów ww. Linii Biznesowych.
Na podstawie powyższego, do dnia 22 grudnia zostanie zawarte Porozumienie tożsamej treści na szczeblu Pracodawca – Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów oraz Związki Zawodowe działające w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów przy udziale Gwaranta – Przedstawicieli Zarządu PGE GiEK S.A.
Pozostałe żądania będące przedmiotem sporu zgłoszone przez Stronę Związkową będą rozwiązywane na poziomie poszczególnych Pracodawców i Linii Biznesowych a stopień ich realizacji nastąpi w terminie 3 miesięcy od zawarcia Porozumienia z Pracodawcą.

TREŚĆ KOMUNIKATU

poroz giek

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat