Drukuj
Odsłony: 4897
W dniu 9 czerwca 2010 r. podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego podpisano Porozumienie-Umowę Gwarancyjną dla pracowników Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Bełchatów. Sygnatariuszami porozumienia są organizacje związkowe dwóch kopalń oraz umocowani uchwałami Zarządów Kopalń ich przedstawiciele z Prezesami Zarządów na czele, gwarantami porozumienia zostały spółki PGE GiE S.A. oraz PGE S.A. Porozumienie podpisane zostało przy akceptacji Ministra Skarbu Państwa.

 

Podpisane porozumienie jest krokiem milowym dialogu społecznego w procesie konsolidacji, jest też szansą dla tysięcy pracowników naszych kopalń na spokojną pracę.

Przypominamy porozumienie jest zaworem bezpieczeństwa naszych praw, w tym między innymi:

- gwarancji zatrudnienia do końca roku 2017

- zachowania zakładowych układów zbiorowych pracy

- zachowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

- zachowania umowy społecznej

- utrzymania Pracowniczego Programu Emerytalnego

- utrzymania innych umów i porozumień

- utrzymania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na niezmienionym poziomie

- utrzymanie statusu pracodawcy przez stworzenie oddziałów spółki

 

Pełna treść Porozumienia-Umowy Społecznej dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie związku.

Szczegóły z negocjacji, samego podpisania i fotorelacja już wkrótce.