image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram MPKZP 2020rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram KWB Turow 2020m

 

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2020 ROK

  PLAN WYCIECZEK W 2020m

 

tropical9m

Najbliższe wydarzenia

W dniu 9 czerwca 2010 r. podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego podpisano Porozumienie-Umowę Gwarancyjną dla pracowników Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Bełchatów. Sygnatariuszami porozumienia są organizacje związkowe dwóch kopalń oraz umocowani uchwałami Zarządów Kopalń ich przedstawiciele z Prezesami Zarządów na czele, gwarantami porozumienia zostały spółki PGE GiE S.A. oraz PGE S.A. Porozumienie podpisane zostało przy akceptacji Ministra Skarbu Państwa.

 

Podpisane porozumienie jest krokiem milowym dialogu społecznego w procesie konsolidacji, jest też szansą dla tysięcy pracowników naszych kopalń na spokojną pracę.

Przypominamy porozumienie jest zaworem bezpieczeństwa naszych praw, w tym między innymi:

- gwarancji zatrudnienia do końca roku 2017

- zachowania zakładowych układów zbiorowych pracy

- zachowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

- zachowania umowy społecznej

- utrzymania Pracowniczego Programu Emerytalnego

- utrzymania innych umów i porozumień

- utrzymania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na niezmienionym poziomie

- utrzymanie statusu pracodawcy przez stworzenie oddziałów spółki

 

Pełna treść Porozumienia-Umowy Społecznej dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie związku.

Szczegóły z negocjacji, samego podpisania i fotorelacja już wkrótce.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat