image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

skoki m 

 wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

pge1PGE szacuje, że w okresie I-III kwartału 2017 r. miała około 6.108 mln zł EBITDA i około 2.960 mln zł zysku netto jednostki dominującej. W samym III kwartale EBITDA wyniosła 2.663 mln zł, a zysk 1.463 mln zł - poinformowała we wtorek spółka. Spółka podała, że EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła po 9 miesiącach 2017 roku 3.401 mln zł, segmentu dystrybucja 1.807 mln zł, segmentu obrót 614 mln zł, a segmentu energetyka odnawialna 239 mln zł. W samym III kwartale energetyka konwencjonalna miała 1.789 mln zł EBITDA, segment dystrybucja 585 mln zł, segment obrót 192 mln zł, a segment energetyka odnawialna 70 mln zł.

Skonsolidowany wynik EBITDA w III kwartale zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1.211 mln zł.
Nakłady inwestycyjne po III kwartałach 2017 roku wynosiły około 4.193 mln zł, w tym w III kwartale 1.523 mln zł.
Szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2017 r. wyniosło około 4.276 mln zł.
Poniżej szacunkowe kluczowe dane finansowe PGE (w mln zł)

  III kw. 2017 III kw. 2016 rdr 9M 2017 9M 2016 rdr
EBITDA 2 663 1 643 62% 6 108 4 786 28%
EBITDA powtarzalna 1 523 1 520 0% 4 889 4 401 11%
Nakłady inwestycyjne 1 598 1 907 -16% 4 193 5 597 -25%
Skonsolidowany zysk netto j.d 1 463 656 123% 2 960 1 202 146%
Zysk na akcję (w zł) 0,78 0,35 123% 1,58 0,64 146%

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto po 9 miesiącach 2017 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 41,5 TWh (w tym 29,8 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 26,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 29,7 TWh.
W samym III kwartale produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,58 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,7 TWh, natomiast sprzedaż do odbiorców finalnych 9,92 TWh.
Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej w 9 miesiącach 2017 r. wyniosła 163,9 PLN/MWh.
Spółka podała, że dane te mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2017 r. nastąpi 7 listopada 2017 r. (PAP Biznes)

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat