image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

skoki m 

 wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

spor 1W związku z nieprzestrzeganiem zapisów zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, Umowie Społecznej, Porozumieniu kończącym spór zbiorowy oraz innych obowiązujących Porozumieniach a także z powodu prowadzenia pozorowanego dialogu społecznego i negatywnego podejścia pracodawcy do obowiązujących relacji ze stroną społeczną, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWB Turów na posiedzeniu w dniu 13 października 2017 r podjęła Uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa Prezydium Komisji Zakładowej do podjęcia decyzji o wszczęciu wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi organizacjami związkowymi w KWB Turów oraz PGE GIEK S.A procedury wynikającej z Ustawy o rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych inicjującej Spór Zbiorowy w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. W chwili podjęcia decyzji poinformujemy stosownym komunikatem o postulatach i złożonych pracodawcy pismach proceduralnych. Komisja Zakładowa wystosowała również Stanowisko skierowane do Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów oraz Prezesa PGE GiEK S.A. z powiadomieniem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Krajowego Sekretariatu GiE NSZZ "S" oraz Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "S". STANOWISKO

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat