image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

 

wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

logo pgeZysk netto PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I połowie 2017 r. 1.497 mln zł wobec 546 mln zł zysku rok wcześniej i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami - podała grupa w raporcie. EBITDA wzrosła w tym czasie o 10 proc. rdr do 3.445 mln zł i także była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Wynik EBITDA oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3.366 mln zł, czyli o 17 proc. więcej rdr. Spółka tłumaczy w komunikacie prasowym, że to efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej kosztowo struktury wytwarzania opartej na węglu brunatnym.

Grupa podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w I połowie 2017 roku 1.612 mln zł (1.568 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Dystrybucja 1.222 mln zł (1.117 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Obrót 422 mln zł (208 mln zł rok wcześniej), a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna 169 mln zł (205 mln zł rok wcześniej).

Marża EBITDA PGE wyniosła w I półroczu 32 proc. wobec 23 proc. rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody grupy w I połowie 2017 roku wyniosły 10,62 mld zł wobec 13,67 mld zł rok wcześniej, a EBIT 1,93 mld zł wobec 952 mln zł rok wcześniej.

W samym drugim kwartale 2017 r. PGE miała 533 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 1.497 mln zł EBITDA.

Analitycy ankietowani przez PAP prognozowali przed publikacją wstępnych wyników, że PGE wypracuje w drugim kwartale 1,71 mld zł zysku EBITDA i 705,4 mln zł zysku netto.

W I półroczu 2017 r. produkcja energii w grupie wyniosła 27,88 TWh, z czego 19,98 TWh z węgla brunatnego. Spółka podała w komunikacie prasowym, że to efekt mniejszego o ponad 8 tys. godzin obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków Elektrowni Bełchatów modernizowanych przed rokiem.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,22 TWh i spadła o 10 proc. rdr ze względu na większe o 3,8 tys. godzin obciążenie remontowe, głównie w Elektrowni Dolna Odra.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. rdr do 0,62 TWh i jest to wynik korzystnych warunków pogodowych.

O 11 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,46 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 17,5 TWh i był o 3,5 proc. wyższy rdr.

Nakłady na inwestycje w I półroczu wyniosły 2,6 mld zł i były o 30 proc. niższe niż przed rokiem, głównie z powodu zmniejszającego się frontu robót.

PGE podała, że zawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 80 procent. Finalizowane są prace montażu turbozespołu na terenie bloku nr 5, natomiast w zakresie bloku nr 6 trwają przygotowania do wykonania próby szczelności układów ciśnieniowych kotła.

Z kolei zaawansowanie prac na terenie budowy bloku o mocy 490 MW w Turowie przekroczyło 30 proc., na miejsce dostarczono pierwsze elementy turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 30 procent.

Grupa kontynuuje prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Prowadzi kilka projektów modernizacyjnych i inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną.

Na koniec czerwca wskaźnik dług netto/LTM EBITDA wyniósł 0,61x wobec 0,70x w analogicznym okresie przed rokiem. (PAP Biznes)

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat