Drukuj
Odsłony: 3215

skok 2W związku z zawieszeniem działalności Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowej w Kędzierzynie-Koźlu i postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wystąpenie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej instytucji publikujemy komunuikat, który otrzymaliśmy z prośbą do przekazania członkom Twoja Skok.

W związku z decyzją KNF z dnia 12 maja 2017 roku dotyczącą zawieszenia działalności Twojej SKOK, informujemy że wypłaty środków gwarantowanych, będą realizowane za pośrednictwem wskazanego przez Zarząd Funduszu - podmiotu.
Termin, miejsce możliwych wypłat zostanie podany do publicznej wiadomości. W celu odebrania środków gwarantowanych, deponenci muszą się wstawić z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej.
Płatności rat pożyczek należy wpłacać zgodnie z harmonogramem bezpośrednio na konto pożyczki, które podane jest w umowie pożyczki (pkt. 27 oraz 28).
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wsparcia Sprzedaży Twojej Skok pod numerem tel. 77/550 34 52 lub numerem infolinii 801 311 011.

Informujemy, iż z dniem 12 maja 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (TWOJEJ SKOK).

www.bfg.pl ; komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12, 16 maja 2017 roku.

Wypłaty środków

Wypłaty środków gwarantowanych będą wypłacane od 22 maja do 21 lipca przez oddziały

Banku Zachodniego WBK S.A. (Zgorzelec ul. Wolności 11; Bogatynia ul. Daszyńskiego 4 a b c).

Przy wypłacie wymagany jest dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu.

Lista dostępnych placówek w/w podmiotu dostępna na stronie BFG – załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem:

http://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytow

Płatność raty

Począwszy od miesiąca czerwiec 2017 roku miesięczne płatności należy regulować bezpośrednio na rachunek pożyczki, zgodnie z harmonogramem.

Numer rachunku klienci posiadają na umowie pożyczki konsumpcyjnej, strona 4 pkt. 27 oraz 28.

Dodatkowo z pionu Centrali Twojej Skok, zostały do klientów wystosowane pisma z odpowiednim numerem konta.

W przypadku pytań został uruchomiony kontakt telefoniczny pod numerem:

77 550 34 52 lub infolinia 801 311 011.

 

KOMUNIKAT SKOK