Drukuj
Odsłony: 6261

     26.05. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "S"( z udziałem Przewod. Wojciecha Ilnickiego). Związkowcy wręczyli pracodawcom certyfikaty przyjaznego pracodawcy i spotkali się z kandydatem na Prezydenta RP, Jarosławem Kaczyńskim.
Komisja Krajowa przyjęła również stanowisko w sprawie przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń. Związek postuluje wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który powinien wynosić nie mniej niż 5,3 proc. Natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę powinno w 2011 r. wynosić 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to jest: 1 500 zł brutto.

 

NSZZ ?Solidarność" wezwał stronę rządową do podjęcia w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych rozmów na temat przedstawionych propozycji, tak aby mogły one być uwzględnione przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

Propozycje Związku zostały opracowane przez przedstawicieli NSZZ ?S" w zespole budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i zostały poparte przez przedstawicieli OPZZ i FZZ w tym zespole.