Drukuj
Odsłony: 7274

 PGE_logotypy_godlo19 kwietnia br. Związki zawodowe z PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A. (strony sporu zbiorowego) oraz przedstawiciele Zarządów PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (spółka przejmująca), PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A. parafowali Porozumienie ? Umowę Gwarancyjną.
Porozumienie ? Umowa Gwarancyjna ma zostać ostatecznie podpisane wraz z przedstawicielami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w pierwszej połowie maja.


Do zawarcia Umowy Gwarancyjnej dojdzie w sytuacji jednoznacznego zagwarantowania przez Pracodawców realizacji postulatów Strony Społecznej dotyczących zachowania statusu pracodawcy w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A. po połączeniu (skonsolidowaniu) z PGE Elektrownia Bełchatów S.A., a w szczególności zobowiązania się przez Pracodawców do stosowania postanowień PUZP, ZUZP, umów społecznych i innych porozumień.
Porozumienie - Umowa Gwarancyjna jest elementem uzgodnień pomiędzy Pracodawcami, Spółką Przejmującą a Związkami Zawodowymi, zmierzających do zawarcia porozumienia wynikającego z przepisu art.261 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.