image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram MPKZP 2020rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram KWB Turow 2020m

 

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2020 ROK

  PLAN WYCIECZEK W 2020m

 Z powodu koronowirusa wycieczki jednodniowe zawieszone do odwołania.

czarnogora2m

Najbliższe wydarzenia

No events to display

co2_emissionDla górników i delegatów z branż przemysłowych najważniejszym dokumentem przyjętym na XXV Krajowym Zjeździe Delegatów był apel o wstrzymanie realizacji zapisów unijnego Pakietu Klimatycznego w obecnym kształcie, który mówi o szkodliwości Pakietu dla europejskich przedsiębiorstw. Narzucanie firmom z krajów członkowskich Unii Europejskiej przymusowych ograniczeń w zakresie emisji tzw. gazów cieplarnianych wobec braku takich obostrzeń w krajach spoza Unii automatycznie stawia te ostatnie w lepszej sytuacji. Co więcej, kraje azjatyckie, z Chinami na czele, rozwijają swój przemysł bazujący na węglu kamiennym i zwiększają emisję dwutlenku węgla.

Apel przyjęty przez delegatów stwierdza, że plan obniżenia emisji tzw. gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020 doprowadzi do likwidacji wielu zakładów, których nie będzie stać na wykup limitów emisji. Delegaci zwrócili się do rządu o przeprowadzenie na szczeblu Unii Europejskiej analizy zasadności, kosztów ekonomicznych i społecznych oraz wpływu Pakietu na liczbę miejsc pracy.

Ewa Tomaszewska, autorka apelu, podkreśliła znikomy wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Zwróciła też uwagę na fakt, że licząc od roku 1990 Polska obniżyła emisje tzw. gazów cieplarnianych o 33 proc., zaś kraje Europy Zachodniej emisje podwyższyły o ok. 5-6 proc. Tymczasem pomysłodawcy Pakietu Klimatycznego z Brukseli uznali, że bilans za lata wcześniejsze nie będzie wliczany do poziomu obniżki emisji.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat