Drukuj
Odsłony: 5112

IMG_3806We Wrocławiu zakończył się XXV sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów. Na zakończenie obrad, delegatom podziękował Piotr Duda, nowy przewodniczący Komisji Krajowej. Duda podziękował również za przyjętą  uchwałę programową, którą jak zapowiedział będzie realizował wspólnie z Komisją Krajową. Zrobię wszystko żebyście się przekonali do mojej wizji Związku. Niech żyje "Solidarność" - powiedział na zakończenie Zjazdu. 

 

 W najważniejszym z przyjętych dokumentów XXV KZD NSZZ Solidarność, uchwale programowej Delegaci za najważniejsze uznali upominanie się o godną i bezpieczną pracę dla wszystkich, budowę silnego i skutecznego Związku.

"Jednym z najważniejszych zadań,  jakie czekają nasz związek w rozpoczynającej się kadencji, będzie ochrona standardów zawiązanych z polskim, a także prawem pracy UE. Jesteśmy w tej chwili niechlubnymi liderami Europy w ilości umów o pracę na czas określony. Umów stawiających pracownika w roli bezwolnego przedmiotu w rękach pracodawcy,  bez prawa do obrony,  wynikającej chociażby z ustawy o związkach zawodowych.  Żądamy zmian legislacyjnych, ograniczających czas trwania umów na czas określony do 18 miesięcy. Domagamy się ponadto umożliwienia zrzeszania się w związki zawodowe pracowników pracujących na zasadzie umów cywilno-prawnych - napisano w uchwale. W dokumencie programowym zwrócono też m.in.  uwagę na kryzys demograficzny w kraju i konieczność wdrożenia skutecznej polityki prorodzinnej, a także problem braku dialogu społecznego w Polsce.

Skuteczny związek to związek silny swoją liczebnością, dlatego część dokumentu poświęcona została rozwojowi związku. "Działania organizatorów związkowych prowadzone będą na rzecz powstania nowych organizacji zakładowych i będą skoncentrowane w dużych liczebnie branżach, w których organizacje związkowe są słabo rozwinięte lub nie ma ich wcale, np. w branży spożywczej, w transporcie i sprzątaniu.(...) Na rozwój Związku wpływa także sprawna organizacja, pomoc ekspercka,  pełen przepływ informacji między wszystkimi strukturami, szkolenia, stałe konsultacje z członkami oraz wizerunek związku na zewnątrz. Dopiero wszystkie te elementy sprawiają, że związek staje się atrakcyjny dla nowych ludzi i jest w stanie wykorzystać swój potencjał, działając na rzecz i w imieniu swoich członków " stwierdzono w  tym dokumencie programowym.