Drukuj
Odsłony: 6064

24 sierpnia 2010 r. w Bełchatowie został podpisany kolejny dokument zabezpieczający pracowników przed skutkami reorganizacji w Grupie Kapitałowej PGE. Porozumienie Umowa transferowa - bo o niej mowa ma na celu przede wszystkim zapobieżenie jakiemukolwiek uszczupleniu praw służących m.in. pracownikom Spółki Przejmowanej transferowanym do nowego pracodawcy i Związkom Zawodowym reprezentującym prawa i interesy tych pracowników. Stroną Umowy jest dotychczasowy (nowy) Pracodawca oraz Zakładowe Organizacje Związkowe działające w kopalni Turów.

 

Między innymi Pracodawca zagwarantował i zobowiązał się, że do Pracowników objętych Porozumieniem oraz Związków Zawodowych i innych uprawnionych osób, co najmniej przez czas obowiązywania Porozumienia, będą stosowane postanowienia:

 - Porozumienia ?Umowy Gwarancyjnej

- PUZP z załącznikami,

- ZUZP z załącznikami,

- Umowy Społecznej

- Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- Zakładowej Umowy Emerytalnej z załącznikami

- innych obowiązujących porozumień.

 

Moment podpisania Umowy przez Pracodawców /od prawej: S. Żuk oraz M. Łukianowicz/