Drukuj
Odsłony: 6534
PGE_logotypy_godloW nawiązaniu do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE KWB Turów S.A. z dnia 30.06.2010 r. w sprawie podziału zysku netto i wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2009, Zarząd PGE KWB Turów S.A. informuje, że Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.07.2010 r. zakazał Zarządowi PGE KWB Turów S.A. wykonania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE KWB Turów S.A. z dnia 30.06.2010 r. w zakresie ustalenia dnia dywidendy na 17.08.2010 r. i wypłaty dywidendy do 27.08.2010 r. na wskazane przez akcjonariuszy rachunki bankowe do momentu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa niektórych akcjonariuszy o stwierdzenie nieważności i/lub uchylenie w całości lub w części ww. uchwały.

  .

Zarząd PGE KWB Turów S.A. w dniu 30.07.2010 r. wniósł do Sądu Okręgowego w Legnicy zażalenie na ww. postanowienie i oczekuje rozstrzygnięcia w tej sprawie. Do czasu rozstrzygnięcia, wypłata dywidendy dla akcjonariuszy PGE KWB Turów S.A. została wstrzymana