Drukuj
Odsłony: 864

ref strW związku z brakiem porozumienia i uchylaniem się stron Pracodawcy od dalszych procedur sporu zbiorowego, Zakładowe Organizacje Związkowe przeprowadzą w dniach 03 - 20 listopada 2020 r. Referendum strajkowe. Równolegle odbędzie się ono wśród całej załogi PGE. Wobec powyższego zwracamy się do „Ciebie” Pracowniku KWB Turów. Uczestnicz czynnie w Referendum i wypowiedz się;

Czy jesteś za - podjęciem akcji protestacyjnej ze strajkiem włącznie i weźmiesz w nim czynny udział, w przypadku nie uwzględnienia przez pracodawcę żądań sporowych w przedmiocie:

1. Zachowania, przestrzegania i stosowania przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, poprzez:

a. przestrzeganie obowiązków informacyjnych, konsultacyjnych, uzgodnieniowych wynikających z obowiązujących w GK PGE porozumień oraz umów o współpracy na rzecz prowadzenia dialogu społecznego;

b. realizowanie obowiązku uprzedniego uzgodnienia zmian organizacyjno – strukturalnych i właścicielskich w GK PGE;

c. zapewnienie godziwych warunków BHP, w szczególności w części dotyczącej obsady stanowiskowej;

d. dotrzymywanie standardów i poziomu zatrudnienia, wynikających z porozumień etatyzacyjnych.

2. Zaprzestania działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy.

3. Zaprzestania naruszania praw i wolności związkowych polegającym na utrudnianiu zwoływania kolegialnych posiedzeń statutowych organów związków zawodowych oraz utrudnianiu grupowego uczestnictwa w delegacjach związkowych. Jeśli popierasz Nasze żądania Głosuj na TAK w Referendum Zakładowe Organizacje Związkowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów Bogatynia 30.10.2020 r.

Jeśli popierasz Nasze żądania

Głosuj na TAK w Referendum

Zakładowe Organizacje Związkowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów

Bogatynia 30.10.2020 r.