image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

HARMONOGRAM MPKZP 2021rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2021m

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2021 ROK

Z powodu koronowirusa wycieczki jednodniowe zawieszone do odwołania.

Najbliższe wydarzenia

No events to display

korona1Przedstawiamy najważniejsze informacje ze spotkania zorganizowanego w formie telekonferencji Dyrektora Oddziału z przewodniczącymi organizacji związkowych działających w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w dniu 02.04.2020 r.

Dyrektor Oddziału poinformował Stronę Społeczną o podejmowanych działaniach profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników Oddziału. W celu opanowania rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce, wprowadzone zostały kolejne ograniczenia w związku z epidemią.
Wprowadzone od 2 kwietnia 2020 r. obostrzenia dotyczą min. pasażerów w tym również w pojazdach 9+, w przypadku Kopalni są to busy realizujące przewozy pracowników. Obowiązuje także zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Służby publiczne – policja będą przeprowadzały wyrywkowe kontrole środków transportu w zakresie stosowania się do powyższych zasad. Kierowcy mają obowiązek stosować się do zaleceń, w związku z powyższym Pracownicy, którzy nie dotrą do pracy w związku z ograniczeniem dotyczącym limitu pasażerów w pojeździe obowiązani są zgłosić ten fakt przełożonemu. Nieobecność z tej przyczyny nie będzie traktowana, jako „N”. Z firmami realizującymi przewozy pracownicze trwają rozmowy mające na celu zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojazdów w celu zapewnienia płynności transportu dostosowanego do nowych przepisów prawa.
Oddział zabezpiecza środki do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni. W szczególności na terenie odkrywki. Na bieżąco uzupełniane są ilości oraz monitorowana jest dostępność wymaganych środków tak, aby dostępne były na każde zgłoszone zapotrzebowanie z komórki organizacyjnej. Nowe zaostrzenia w zakresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadziły obowiązki dla pracodawcy w zakresie zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa swoich pracowników. Pracownicy mają mieć dostęp do płynów dezynfekujących oraz rękawiczek. Dokonano wszelkich starań aby środki te były dostępne. Oddział rozpoczyna dystrybucję wśród pracowników żeli o pojemności 100 ml do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek i maseczek.
Oddział dodatkowo zakupił 60 sztuk bezdotykowych termometrów medycznych w celu mierzenia temperatury pracowników.
Dodatkowe środki bezpieczeństwa, które mają zabezpieczyć Pracowników dotyczą stanowisk pracy poszczególnych Pracowników, muszą być oddalone od siebie, co najmniej 1,5 metra, ( jeśli jest taka obiektywna możliwość). W związku z powyższym nie powinno dochodzić do kumulowania się pracowników w jednym miejscu. Odprawy, na których przekazywane są zadania do wykonania winny odgraniczać się do udziału minimalnej ilości osób z zachowaniem wymaganej odległości. Pracownicy poruszając się pieszo w zakładzie pracy muszą także stosować się do wprowadzonego obowiązku utrzymania, co najmniej 2-metrowej odległości między sobą.
Pracodawca poinformował Stronę Społeczną, że trwają prace nad opracowaniem zasad
tzw. skoszarowania pracowników. Scenariusz skoszarowania załogi przewiduje umieszczenie na terenie Kopalni Turów 250 pracowników bezpośredniej obsługi procesu wydobycia i transportu węgla do Elektrowni Turów. Osoby te zostaną skoszarowane w obiektach KWT z dostępem do węzłów sanitarnych. Zabezpieczony zostanie miejsce wypoczynku oraz wyżywienie. W celu realizacji powyższego przewidziana jest forma zawarcie między Pracodawcą a Pracownikiem - Porozumienia w sprawie wykonywania pracy u pracodawcy na zasadzie „skoszarowania”.
Pracownicy w czasie skoszarowania będą mieli możliwość skorzystać z konsultacji psychologa w formie teleporady.
Do Zespołu Kryzysowego PGE GiEK S.A. dołączył specjalista wirusolog, którego zadaniem będzie między innymi udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników, przygotowywanie bieżących informacji związanych z sytuacją epidemiologiczną w na obszarze kraju.
W Kopalni Turów na dzień dzisiejszy nie ma przypadków zarażenia koronawirusem.
Następne spotkanie zaplanowane zostało na 09.04.2020 r. godz.9:00.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat