Drukuj
Odsłony: 2267

20200108 161320Rada Dialogu Społecznego to forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Jej zadaniem jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Jednym z przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w RDS od poczatku jej istnienia jest przewodniczący naszej kopalnianej solidarności kol. Wojtek Ilnicki. To zaszczyt ale też i duża odpowiedzialność społeczna wymagająca wiele pracy i wysiłku. Jak widzimy Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "S" dotychczasową pracę w Radzie naszego przewodniczącego oceniła pozytywnie powierzając mu Decyzją nr 146/19 przewodniczenie Zespołowi problemowemu ds. rozwoju dialogu społecznego oraz powołując Go na członka Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Gratulujemy i jesteśmy przekonani, że te odpowiedzialne funkcje jak zawsze w życiu będzie zaangażowanie pełnił w imieniu "Solidarności" na rzecz pracowników służąc swoją wiedzą, kompetencją i doświadczeniem. Gratulujemy i życzymy Szczęść Boże.