image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram MPKZP 2020rm

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram KWB Turow 2020m

 

WYCIECZKI

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2020 ROK

  PLAN WYCIECZEK W 2020m

 Z powodu koronowirusa wycieczki jednodniowe zawieszone do odwołania.

czarnogora2m

Najbliższe wydarzenia

No events to display

stanowisko nzzgmKoleżanki i koledzy. Pracownicy kopalni. Z niedowierzaniem i niepokojem zapoznaliśmy się w z informacją kierowaną do członków NZZG i załogi kopalni opublikowaną wraz z pismem kierowanym do Dyrektora Oddziału KWB Turów przez Zarząd NZZG o gotowości przystąpienia do sporu zbiorowego.

Z niedowierzaniem, bo szczyt oszczerstw, przypuszczeń, domniemań i hipokryzji w ww. pismach został znacznie poza obowiązujące normy etyczne przekroczony. Związek zawodowy, który kilkanaście miesięcy temu postanowił funkcjonować odrębnie, bez współpracy z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w kopalni, nie zważając wówczas na podstawowe zasady dialogu, lecz na swój osobisty interes pisze do Dyrektora o zaprzestaniu negatywnych praktyk dotyczących szkalowania, dyskryminowania i nierównego traktowania członków jego związku.
Z niepokojem, ponieważ to nie przypadek, że po uporządkowaniu przez obecnego Dyrektora pozostałości przyzwyczajeń i przywilejów na które mógł liczyć jeszcze do niedawna tylko NZZG wprowadzono zasady równości traktowania związków zawodowych reprezentujących interes zbiorowy pracowników w kopalni i na zewnątrz. Związek, który z przyzwyczajenia ma zgoła odmienną definicję reprezentowania swoich pracowników podnosi raban i sztucznie stwarza wrażenie atmosfery niepokoju, strachu i nienawiści panującej wśród pracowników kopalni.

My się na to nie zgadzamy !!!

W czasach nieustannych ataków organizacji pseudo ekologicznych dotyczących funkcjonowania naszego zakładu pracy i walki o koncesję na wydobycie węgla, negatywny i sfałszowany wizerunek przekazywany na zewnątrz to uderzanie w nasze miejsca pracy, podsycanie emocji i próba dezorganizacji stabilnej pracy kopalni.
Wątpliwość budzą również pozostałe zastrzeżenia podnoszone przez NZZG dotyczące uregulowania w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy niektórych zapisów. W naszej ocenie nie mogą one stanowić przedmiotu sporu zbiorowego ponieważ by stać się przedmiotem sporu wymagają wypowiedzenia w tej części ZUZP czego NZZG nie uczynił. Nie zgadzamy się na wypowiedzenie ZUZP, gdzie zawarte są przywileje dla pracowników. Jesteśmy natomiast otwarci na dialog i wspólne ustalanie zmian korzystnych dla całej załogi.
Apelujemy do wszystkich pracowników o rozwagę i niepoddawanie się atmosferze niepokoju i fałszywej informacji. Spotkania strony społecznej z pracodawcą w sprawach bieżących odbywają się cyklicznie, w duchu dialogu społecznego, zawsze zakończone kompromisem i wspólnymi, korzystnymi dla pracowników ustaleniami co przekłada się na wartość i stabilność funkcjonowania naszego zakładu pracy, czego najlepszym przykładem jest wzrost wskaźnika wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowych świadczeń dla pracowników.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat