Drukuj
Odsłony: 774

IMG 1129mW dniu 3 lipca br. w siedzibie PGE S.A. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Sekcji Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Tym razem gospodarzem spotkania była Organizacja Międzyzakładowa „Solidarności” przy PGE S.A. wraz z jej przewodniczącym Wojciechem Cichońskim. Gośćmi posiedzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Prezes PGE S.A. Henryk Baranowski, Prezes PGE GiEK S.A. Robert Ostrowski oraz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik.

Oprócz spraw poruszanych na każdym posiedzeniu Rady Sekcji dotyczących bieżącej sytuacji w poszczególnych zakładach pracy i działań poszczególnych Komisji „Solidarności” Rada wykorzystała obecność zaproszonych gości i wysłuchała informacji między innymi o nadchodzących zmianach dotyczących nie wliczaniu stażu pracy do płacy minimalnej, o stanie prac nad koncesjami, o inwestycjach oraz o możliwości wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych Oddziałach PGE GiEK S.A. Dyskutowano i wymieniano poglądy zarówno w ww. sprawach jak i innych nurtujących sektor branży np. w sprawie blokowania przez ZUS decyzji emerytalnych pracownikom odchodzącym na wcześniejszą emeryturę w kopalniach węgla brunatnego ze względu na nieuznanie pracy górniczej. Rozmowy były konstruktywne i na pewno przyniosą korzyści dla całej branży.

IMG 1107m  IMG 1109m IMG 1110m IMG 1111m IMG 1112m IMG 1113m IMG 1117m IMG 1121m IMG 1124m IMG 1127m IMG 1128m  IMG 1129m