Drukuj
Odsłony: 566

zgoda2W dniu 26 lutego 2019 r. pozostające od 30 października 2017 r. w sporze w pracodawcą związki zawodowe NSZZ „Solidarność” KWB Turów oraz ZZ „KADRA” podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy. Dzięki dobrej woli obu stron sporu, wzmożonej pracy nad wypracowaniem konsensusu w trakcie spotkań w ostatnich dniach, strony uzgodniły treść spornych zapisów, które mamy nadzieję w przyszłości będą wskaźnikiem do rozwiązywania w drodze dialogu i porozumienia bieżących wątpliwości i konfliktów w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
Porozumienie zabezpiecza interes zarówno pracodawcy jak i pracowników, łagodząc jednocześnie niepokoje społeczne artykułowane w żądaniach sporowych.