image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

KASA 2019m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 4 bryg 2019m

 

WYCIECZKI

 

turcja2m

 

Wycieczka ruda 2019 m

 

POLIGON m

 

PLAN WYCIECZEK NA 2019 ROK

  wycieczki2019m

 

Najbliższe wydarzenia

logo dOŚWIADCZENIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWB TURÓW w związku z komunikatem Pracodawcy z dnia 01.10.2018 r., dotyczące Porozumienia ws. zakończenia sporu zbiorowego, zawartego w dniu 01.10.2018 r. w Bogatyni pomiędzy Pracodawcą PGE GiEK S.A. a częścią zakładowych organizacji związkowych.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWB Turów wyraża stanowczy sprzeciw wobec praktyk stosowanych przez Pracodawcę w związku z trwającym sporem zbiorowym. Na spotkaniu w dniu 27.09.2018 r. przy obecności przedstawicieli PGE S.A. oraz PGE GiEK S.A. ustalono w Notatce dalsze czynności i zobowiązania stron mające na celu zażegnanie konfliktu.  
W dniu 01.10.2018 r. Pracodawca w trybie pilnym zorganizował nieplanowane spotkanie ze stroną społeczną, na którym przedstawił projekt Porozumienia ws. zakończenia sporu zbiorowego, który zawiera nieprawdziwe stwierdzenia w swojej treści dotyczące żądań sporowych i ich realizacji. Tym samym złamał uzgodnienia zawarte w Notatce z 27.09.2018 r.
Ponadto żaden z postulatów sporowych nie dotyczył i nie dotyczy realizacji wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r., na który w podpisanym Porozumieniu powołał się Pracodawca. Porozumienie płacowe wraz z aneksem zostało podpisane znacznie wcześniej i jak wyżej nie było przedmiotem sporu, lecz wynikało z przyjętych wcześniej Porozumień i Umów i było tylko realizacją ich zapisów.
Niekonsekwencją notatki z dnia 27.09.2018 r. jest również stwierdzenie, że żądania sporowe zostały wyjaśnione i zostaną zrealizowane w uzgodnionych terminach.
Wbrew deklaracji Pracodawcy o otwartym dialogu i bliskości osiągnięcia wspólnego konsensusu powyższe działania są udokumentowaniem jego fikcji i pozorowania.
Wobec powyższego nie powinien budzić zdziwienia fakt braku podpisania Porozumienia przez NSZZ „Solidarność” KWB Turów.


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWB Turów
Ul. Górników Turowa 1; 59-916 Bogatynia
tel. 75773 6170; fax: 75773 5326

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat