image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

 TROPICAL18m

 

lwow1 sm

lwow2 sm

 

wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

logo KSGIENie ma reakcji rządu, będą protesty. Wobec braku reakcji ze strony rządu na stanowiska Komisji Krajowej oraz Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” informujące o łamaniu praw pracowniczych przez władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Rada KSGiE zdecydowała, że 5 października przeprowadzi pikietę przed siedzibą Spółki. Wezmą w niej udział członkowie Związku z sekcji tworzących KSGiE. Jeśli akcja nie przyniesie rezultatu, 19 października odbędzie się manifestacja przed gmachem Ministerstwa Energii. Sekretariat poprosi wtedy o wsparcie cały Związek.

Przypomnijmy, że o nieprawidłowościach w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) SA władze krajowe „Solidarności” informowały już 18 kwietnia. Członkowie Komisji Krajowej przyjęli wówczas „Stanowisko (…) ws. dialogu społecznego w koncernie PGE GiEK S.A.”.

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje jak dobry klimat, gospodarczy i społeczny, który nastąpił po objęciu władzy przez zjednoczoną prawicę marnotrawiony jest przez postępowanie pojedynczych decydentów wypełniających zadania zarządcze w branżach i przedsiębiorstwach, koncernach, jak również przez promujących ich polityków zasiadających w organach partyjnych lub samorządowych na poziomie lokalnym. Przykładem takich działań jest koncern PGE GiEK SA. - wskazywano w treści dokumentu. - Celem polityki władz PGE GiEK S.A. nie jest poprawa funkcjonowania gospodarczego podległych jednostek, nie jest poprawa zarządzania firmą. (…) Standardem jest promowanie organizacji społecznych i związkowych, które w zamian za stanowiska i podwyżki dla swoich przedstawicieli gotowe są do wystąpień negatywnie oceniających NSZZ „Solidarność”. (…) Z takim podejściem do spraw społecznych i związkowych walczyliśmy w latach dominacji ideologii liberalnej i dzisiaj również takiej polityce gospodarczych i lokalnych „baronów” gotowi jesteśmy się przeciwstawić - deklarowali związkowcy.

Ponadto pod koniec czerwca Kongres KSGiE wyraził stanowczy protest wobec antypracowniczych działań prezesów: PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA - Henryka Baranowskiego oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Sławomira Zawady. Delegaci alarmowali, że w obydwu spółkach nadal próbuje się wyeliminować z dialogu społecznego NSZZ „Solidarność”.

- Nie zamierzamy akceptować i tolerować lekceważenia dialogu i prowadzenia antyspołecznej polityki tych „zarządzających”. (…) Wzywamy Prezydenta RP oraz Premiera wraz Rządem RP o podjęcie wszelkich działań mających na celu wyeliminowanie antyzwiązkowych nastawień, których jedynym podłożem są osobiste niechęci poszczególnych „zarządzających” i ambicje dominacji nad niezależną samorządną organizacją jaką jest NSZZ „Solidarność”. Postępowanie takie jest niezgodne z Konstytucją RP a także obowiązującym w Polsce prawem. Działania takie przynoszą hańbę dla liderów polskiej sceny politycznej, dla której jednym z celów „dobrej zmiany” była nowa jakość dialogu społecznego - pisali w przyjętym stanowisku.

Oprócz stanowiska przyjęto uchwałę, w której Kongres KSGiE NSZZ „Solidarność”, wobec „ewidentnego łamania praw pracowniczych i związkowych”, zobowiązuje Radę Sekretariatu do podjęcia „działań mających na celu zorganizowanie manifestacji w przypadku braku reakcji Prezydenta, Premiera i Rządu RP na łamanie praw pracowniczych i związkowych”, oczekując odpowiednich kroków ze strony władz do 31 sierpnia.

Dzisiejsza decyzja Rady Sekretariatu jest realizacją zapowiedzi, o której mowa w czerwcowej uchwale.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat