image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

kreta m

Najbliższe wydarzenia

doktor50Informujemy, że 17 stycznia 2018 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni przyjmował będzie lekarz ginekolog. Rejestracja do lekarza od 08.01.18 do 15.01.18 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234. Natomiast w dniu 30.01.18 r. w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 przyjmować będą lekarze ortopedzi. Rejestracja od 09.01.18 do 26.01.18 r.

kalendarz 2018mInformujemy członków NSZZ „Solidarność” KWB Turów, że od dnia 27.12.2017 r. w biurze Komisji Zakładowej (pok. 119 w budynku dyrekcji) wydawane będą kalendarze trójdzielne na 2018 r., mini kalendarzyki z magnesem, długopisy, nowe legitymacje związkowe (dla osób zadeklarowanych) oraz dla pracowników systemu czterobrygadowego wizytówki z harmonogramem pracy. Zapraszamy przewodniczących kół po odbiór suwenirów.

zyczenia s 2017 zyczenia 2017 WOCHNA

logo dInformujemy członków związku zawodowego NSZZ „Solidarność” KWB Turów o rozpoczynających się wyborach związkowych na kadencję 2018 r. -2022 r. w podstawowych komórkach organizacyjnych – wydziałach, działach, oddziałach. W związku z powyższym na czas wyborów Komisja Zakładowa zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą przekształciła się w Zakładową Komisję Wyborczą.

d5f37e94462f6faf0f1768a8321368fb LW niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano radio i telewizja nadały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

logow1

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Bełchatowie zawarto Porozumienie, w którym Strona Pracodawców zobowiązuje się do zaprzestania prac nad projektami WiFi oraz „Wdrożenie koncepcji funkcjonowania obszaru rachunkowości w PGE GiEK S.A. – FinPro” prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Podziękowania

00003 mini      00004 mini      00005 mini      00007 mini

 

00008 mini

 

TV SOLIDARNOŚĆ


 - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR