image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Wspieramy akcję

__________________

bianka m

__________________

pajacyk

Humor związkowy

 

00a praca

 

dem oty4

 100 lat4

 minimalna

 

 

 

 

 

 

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

image2 mini

 image5 mini

 

Wycieczki

 morawski kras1 m

.......................................

GRZYBY3 m

 

Najbliższe wydarzenia

ilustracja lato1Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWB Turów informuje, że od dnia 19.08.2016 r. rozpoczyna wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

ZDSBWB29 lipca br.  w CPS Dialog w Warszawie - odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego.
Strona rządowa przedstawiła informację o pracach nad projektem "Polityka Energetyczna Polski do roku 2050". Prace nad programem będą odbywały się w podzespole w skład którego wejdą przedstawiciele Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego: strona społeczna, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii.
Przyjęto nowy Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.
Dyskutowano m.in. w sprawch:
    Polityki inwestycyjnej PGE S.A. w najbliższych latach.
    Sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw pracowniczych.
    Sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
    Problemów związanych z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowych złóż węgla brunatnego.
    Funkcjonowania branżowych instytutów badawczo-naukowych (w tym IGO Poltegor - Instytut z Wrocławia).

67stopPrezydium KK pozytywnie oceniło decyzję rządu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, jednak nadal będzie podejmować działania, aby w ustawie znalazł się zapis o wymaganym zamiast wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) okresie składkowym bez względu na wiek: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
 "Solidarność" przypomina, że obniżenie wieku emerytalnego jest spełnieniem deklaracji złożonej podczas  Ogólnopolskich Dni Protestu w 2012 roku. Wtedy Piotr Duda, lider Związku obiecał, że ustawa PO- PSL o podwyższeniu wieku emerytalnego trafi do kosza.
Data wejścia w życie nowych przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego jest bardzo odległa. Prezydium KK oczekuje jej zmiany. Jednocześnie podkreśla, że nie rezygnuje z dalszych starań o zmiany zapisów, tak, aby pracownicy legitymujący się okresem składkowym 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn również mogli przejść na emeryturę. "Solidarność"  informuje, że podejmie w tej kwestii dalsze działania wynikające z uprawnień związku zawodowego. /źródło: www.solidarnosc.org.pl/

0 Logo PGE28Zwyczajne walne zgromadzenie PGE zdecydowało, że spółka wypłaci ponad 467 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję. Podjęta uchwała nie była zgodna z rekomendacją zarządu PGE, który chciał wypłacić w ramach dywidendy 1,72 mld zł, czyli 0,92 zł na akcję. Nowa uchwała dotycząca podziału zysku za 2015 rok została zgłoszona przez Skarb Państwa, który ma 58,39 proc. udziałów w PGE. Zgodnie z nią z jednostkowego zysku netto PGE, który wyniósł w ubiegłym roku 1,77 mld zł, na dywidendę dla akcjonariuszy trafi ponad 467 mln zł, a pozostała kwota - ponad 1,3 mld zł - przeznaczona będzie na kapitał zapasowy. 58,9 proc. udziałów w PGE należy do skarbu państwa. Spółka od 2009 r. notowana jest na GPW. Dzień dywidendy ustalono na 23 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

29 czerwca w Elektrowni Turów odsc3168dbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy blok energetyczny o mocy 450 MW netto, połączona z oficjalnym oddaniem do użytkowania  Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków 4-6.W tym niezwykle ważnym dla regionu wydarzeniu udział wzięli m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, prezes zarządu PGE Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE GiEK Sławomir Zawada, gospodarz zakładu, dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak, starosta zgorzelecki Urszula Ciupak, burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, przedstawiciele wykonawców obu projektów, posłowie z naszego okręgu, w tym Marzena Machałek i Krzysztof Kubów, prezesi spółek Skarbu Państwa i samorządowych z naszego terenu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

13524342 1139715239385023 8907298699826373479 nW Jednia Letnisko koło Radomia spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy,wynikał z 40 rocznicy Czerwca 1976r. i wydarzeń z Radomiu.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko w,  którym złożyła hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka. W drugim przyjętym stanowisku oddano hołd robotnikom Poznania, którzy jako pierwsi w powojennej Polsce wystąpili przeciwko komunistycznej władzy w czerwcu 1956 r.

 Z członkami KK spotkał się Prezes PiS-u Jarosław KaczyńskiW krótkim wystąpieniu nawiązał do rocznicy czerwca 1976 oraz przedstawił aktualne problemy z jakimi boryka się partia rządząca. Odpowiadał też na szereg pytań, które dotyczyły miedzy innymi: wieku emerytalnego, planu Morawieckiego, służby zdrowia, umów śmieciowych, pracy Sądów prokuratur i PIP, ograniczeniu handlu w niedzielę, emerytur SB-ków, zmian kadrowych, Amazona.

Podziękowania

00003 mini      00004 mini      00005 mini      00007 mini

TV SOLIDARNOŚĆ


 - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR