image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Wspieramy akcję

__________________

bianka m

__________________

pajacyk

Humor związkowy

 

00a praca

 

dem oty4

 100 lat4

 minimalna

 

 

 

 

 

 

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

image2 mini

 image5 mini

 

Wycieczki

 morawski kras1 m

.......................................

GRZYBY3 m

 

Najbliższe wydarzenia

dwisDzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005r. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005r. Na obrazku flagi wywieszone w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów.

wycieczkaInformujemy, że w zakładce SPRAWY SOCJALNE umieściliśmy informację o jednodniowych wyjazdach rekreacyjnych do Poczdamu, Jaskiń Bożkowskich, Szwajcarii Saksońskiej, Tropical Islands i na Jarmark Adwentowy w Dreźnie organizowanych w najbliższym czasie przez Dział Socjalny.

25.08.2016 KK Gdańsk 1W dniach 24-25 sierpnia  w Gdańsku odbyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej. W pierwszym dniu posiedzenia omawiana była m.in. akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zakazu handlu w niedzielę.
Członkowie Komisji uzyskali również informacje 
 z prac Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy. W pierwszym dniu Komisja podjęła kilkanaście decyzji wewnątrzzwiązkowych.

W drugim dniu odbyła się część uroczysta z okazji 36. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, która rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod "Pomnikiem Poległych Stoczniowców".  

ilustracja lato1Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWB Turów informuje, że od dnia 19.08.2016 r. rozpoczyna wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

ZDSBWB29 lipca br.  w CPS Dialog w Warszawie - odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego.
Strona rządowa przedstawiła informację o pracach nad projektem "Polityka Energetyczna Polski do roku 2050". Prace nad programem będą odbywały się w podzespole w skład którego wejdą przedstawiciele Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego: strona społeczna, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii.
Przyjęto nowy Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.
Dyskutowano m.in. w sprawch:
    Polityki inwestycyjnej PGE S.A. w najbliższych latach.
    Sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw pracowniczych.
    Sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
    Problemów związanych z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowych złóż węgla brunatnego.
    Funkcjonowania branżowych instytutów badawczo-naukowych (w tym IGO Poltegor - Instytut z Wrocławia).

67stopPrezydium KK pozytywnie oceniło decyzję rządu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, jednak nadal będzie podejmować działania, aby w ustawie znalazł się zapis o wymaganym zamiast wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) okresie składkowym bez względu na wiek: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
 "Solidarność" przypomina, że obniżenie wieku emerytalnego jest spełnieniem deklaracji złożonej podczas  Ogólnopolskich Dni Protestu w 2012 roku. Wtedy Piotr Duda, lider Związku obiecał, że ustawa PO- PSL o podwyższeniu wieku emerytalnego trafi do kosza.
Data wejścia w życie nowych przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego jest bardzo odległa. Prezydium KK oczekuje jej zmiany. Jednocześnie podkreśla, że nie rezygnuje z dalszych starań o zmiany zapisów, tak, aby pracownicy legitymujący się okresem składkowym 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn również mogli przejść na emeryturę. "Solidarność"  informuje, że podejmie w tej kwestii dalsze działania wynikające z uprawnień związku zawodowego. /źródło: www.solidarnosc.org.pl/

Podziękowania

00003 mini      00004 mini      00005 mini      00007 mini

TV SOLIDARNOŚĆ


 - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR - SOLTUR